Over LiNK

Welkom bij LiNK Facility Management 

‘Verbinden vanuit de Cirkel van succes’

Om succesvol te zijn en daarbij de gewenste resultaten te behalen zijn samenwerking, communicatie en eigenaarschap in de breedste zin van het woord de belangrijkste elementen en competenties.

Door deze ‘competenties’ altijd met elkaar in verbinding te laten staan, ontstaat een drieëenheid of wel ‘oneindige verbondenheid’. Dit is dan ook de oorsprong van LiNK.

de oneindige verbinding – LiNK

Al jaren werk ik met teams, collega’s en klanten waarbij telkens weer helder wordt dat elk van de genoemde competenties niet zonder elkaar kunnen. Het werken middels de cirkel van succes (drie-eenheid) zal leiden tot een constructieve en integrale aanpak van dienstverlening en verdieping van elke vorm van klanttevredenheid.

Thema’s benaderen met verstand, passie en creativiteit
Veranderen met visie en de juiste doelen leiden tot meer efficiency, betere samenwerking en overzicht! Ook het creatief benaderen van verschillende thema’s draagt bij aan meer begrip en samenhang. Zo ben ik heel actief bezig met het inzetten en benaderen van zakelijke onderwerpen door middel van ‘Visual Thinking’.

 

Wie ben ik?
Mijn naam is Kirsten Bel, ik ben 45 jaar en woon in Amsterdam. Ik heb zeer brede kennis en ervaring op het gebied van facilitaire dienstverlening. Zowel in de commerciële wereld, de zorg als de semi zorg.
Meer concrete informatie over mijn werkervaring is te vinden op LinkedIn. Maar graag maak ik persoonlijk kennis om mijn passie voor dienstverlening in de meest brede zin van het woord toe te lichten.

 

Cirkel van succes©
Omdat competenties zijn samengesteld uit kennis, vaardigheden en eigenschappen is ontwikkeling hiervan altijd mogelijk en maakt het daarom ook een mooie mix om doorlopend te verbeteren. Daar waar samenwerking en communicatie vallen onder de communicatieve en sociale competenties, kent eigenaarschap een veel bredere onderverdeling. Om deze reden zie ik eigenaarschap dan ook als het daadwerkelijk verbindende element van de Cirkel van succes. Voor mij zijn om succesvol te kunnen zijn, betrokkenheid, zelfvertrouwen, oplossingsgerichtheid en eigen verantwoordelijkheid de belangrijkste vertaling van eigenaarschap.